Em dùng IDE CodeBlock, code dfs đệ quy chạy với test n = 10^5 thì nó báo lỗi, sau khi khử đệ quy thì chạy bình thường và cho kq đúng. Sau khi tìm hiểu trên mạng thì em thay đổi Settings ở CodeBlock và chạy được hết, nhưng chấm trên themis thì nó vẫn bị lỗi mấy test cuối. Vậy có cách nào để chạy được trên themis không? và đi thi hsgqg thì code c++ vẫn ổn chứ ạ? Vì nghe nhiều bạn code bài 1 2 bằng c++, sang bài 3 thì một loạt chuyển hết sang pascal code.

Khi đi thi QG các thầy sẽ mở stack cho C++. Cái này là cơ bản của chấm thi rồi, bạn không cần phải lo.