Mọi người chỉ e cách đọc hết 1 dòng trong c++ viết như thế nào được không ạ :D. E có search "While not eoln c++" mà vào một số web nó viết khó hiểu quá :(

Thông thường thì mình đọc từng dòng một bằng gets / getline, rồi sau đấy xử lý cái dòng đấy bằng istringstream hoặc sscanf