Cho em hỏi bài MOVE12 em dùng cặp ghép cực đại với trọng số cực tiểu sao không ăn được 50% test mà chỉ được 5đ thôi vậy, em thử sinh test trên máy thì vẫn ổn :((
Code của em: http://ideone.com/i8MbXh

Bạn nghiên cứu thử test này nhé

Input:
3
1 10
1 2
2 3

Output
3

 

Trả lời net12k44
  Hiện bài gốc

Cám ơn bạn

Bạn có thể tham khảo tại: http://yeulaptrinh.pw/48/spoj-move12/