Bài này không biết có chấm sai kết quả truy vết không.

Nhờ mọi người kiểm tra giùm bài này:

http://ideone.com/ijy918

Hình như bạn truy vết sai rồi. Phần truy vết bạn không xét TH: a[i] == b[j] thì lúc này Fii][j] = F[i - 1][j - 1] + 1.

 

Bạn có thể tham khảo thuật toán và code tại: http://yeulaptrinh.pw/83/spoj-nkpalin/