Các bạn liệt kê điểm mình và dự đoán điểm phân giải vào bài post này đi.

Mình trước nhé. Điểm mình là 13

Giải nhất: 27

Nhì: 20

Ba: 13

KK: 8

13 điểm chắc kk thui bạn :D

Trả lời Horakhty
  Hiện bài gốc

mình cũng nghĩ thế nhưng chấm trên spoj thấy nhiều người cũng thấp giống mình, chắc là còn tí hy vọng

14.6 :(