ai có lời giải VOI 2015 cho mình xin với

Google có đó bạn, nhưng mà hơi khó tìm

Trả lời abcxyz
  Hiện bài gốc

Bạn có link cho mình xin luôn được không?