Ngoài thread ra thì có gì bị cấm không ạ? ( memmove, memcopy?)

Thông thường trong các kỳ thi, những thứ bạn không nên / không được làm là:

  • Đọc, ghi file lung tung (chỉ được đọc, ghi các file mà đề bài yêu cầu). Ngay cả đọc file input nhiều lần cũng được khuyên là không nên.
  • Dùng internet
  • Dùng GUI bật window linh tinh

Nói chung bạn không cố tình làm trò gì bất thường thì sẽ không sao cả.