Tình hình là JUNE16 vừa ra thêm bài có mã là SADPAIRS. Em ko phải ko biết Tiếng Anh nhưng có vài từ em chịu(và có thể mọi người cũng thế). Mong các anh dịch bài này thật nhanh. Thanks trước.

Chào em,
Bài này CodeChef add thêm khi đang diễn ra contest. Họ gửi mail lúc đêm nên sáng hôm sau anh mới dịch được :)