Vào 23h chủ nhật 20/03/2016 sẽ diễn ra cuộc thi March Cook-Off 2016. Cuộc thi sẽ được diễn ra trong 150 phút.
Mọi người có thể vào đây thảo luận sau khi kỳ thi kết thúc.

Cách xem đề Tiếng Việt

Khi bạn vào một bài, sẽ hiện ra như hình ở dưới đây. Bạn chỉ cần click vào chữ "Vietnamese" trong khung đỏ là xong.

ReadProblemInVN.png

Đăng ký

Để tham gia kỳ thi bạn chỉ cần một tài khoản codechef. Bạn có thể đăng ký ở đây.

Tham gia

Các bạn sẽ vào trang web của kỳ thi trong trong thơi gian kỳ thi diễn ra để đọc bài và nộp bài.