Vào 21h tối nay ngày 27/02/2016 sẽ diễn ra cuộc thi February Lunchtime 2016. Kỳ thi sẽ diễn ra trong vòng 3 tiếng và tất cả các bài đã được VNOI Team dịch sang Tiếng Việt. Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.

Cách xem đề Tiếng Việt

Khi bạn vào một bài, sẽ hiện ra như hình ở dưới đây. Bạn chỉ cần click vào chữ "Vietnamese" trong khung đỏ là xong.

ReadProblemInVN.png

Đăng ký

Để tham gia kỳ thi bạn chỉ cần một tài khoản codechef. Bạn có thể đăng ký ở đây.

Tham gia

Các bạn sẽ vào trang web của kỳ thi trong trong thơi gian kỳ thi diễn ra để đọc bài và nộp bài.