Vào 12h30 trưa nay ngày 31/01/2016, kỳ thi January Lunchtime 2016 sẽ được diễn ra.
Kỳ thi sẽ kéo dài trong 3 tiếng và đã được VNOI Team dịch sang Tiếng Việt.
Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.

Dành cho những bạn chưa biết: Cách xem đề Tiếng Việt