Em đăng hộ anh iamquang95 (hình như sau VOI anh ấy quên) :D

Vào 21:00  tối nay 16/01/2016 COCI #5 sẽ diễn ra

Đề thì sẽ gồm 6 bài theo kiểu oi trong thời gian 3 tiếng đồng hồ.

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.