Kỳ thi đầu năm 2016 của CodeChef là January Long Challenge 2016 sẽ được tổ chức trong 10 ngày, bắt đầu từ 16h30 hôm nay ngày 01/01/2016 đến hết 16h30 ngày 11/01/2016. Mọi người cùng tham gia nhé :)
Đề thi đã được dịch sang Tiếng Việt.

Bài https://www.codechef.com/JAN16/problems/SEAKAM giải như thế nào thế??

Cám ơn anh,