Vào 21:00  tối nay 28/11/2015 COCI #3 sẽ diễn ra

Đề thì sẽ gồm 6 bài theo kiểu oi trong thời gian 3 tiếng đồng hồ.

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.

Cho mình xin lời giải bài 3 với :)

Có liên quan gì tới việc hợp nhất cây trong thuật toán tìm cây khung nhỏ nhất không vậy?

Trả lời bvd
  Hiện bài gốc

Bài 3 chỉ việc định chiều các cạnh xen kẽ nhau. Cụ thể là:

Gọi p(i) là nút cha của i.

Gọi f(i) = 0 nếu có cạnh p(i)->i, f(i) = 1 nếu có cạnh i->p(i).

Sau đó thì chỉ việc DFS từ đỉnh 1, trong lúc duyệt từ đỉnh u sang đỉnh v thì gán f(v) = 1 - f(u).

Làm như vậy thì đường đi dài nhất sẽ là 1.

Cho em hỏi là bài 5 làm kiểu gì vậy ạ ?