Vào 16:15 chiều nay 07/03/2016 Codeforces Round #345 (Div 1 & 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 16:10

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.

mọi người cho mình hỏi bài B div 1.

Test :

10 2 3 32
hhwwhwhwwh

Tại sao kết quả lại là 7? Mình nghĩ có thể chọn 8 bức ảnh được ( đi sang phải chọn 2 cái sau đó quay lại 1 và đi sang trái chọn 6 cái từ 5->10). Mình đã hiểu sai ở đâu nhỉ ?

Trả lời it.lhp.ynwa
  Hiện bài gốc

Ở vị trí 1 xem hình mất 1 đơn vị

Sang phải và xem hình ở vị trí 2 mất 2+1 đơn vị

Sang trái về vị trí 1 mất 2 đơn vị

Sang trái về vị trí 10 và xem hình mất 2+1 đơn vị

Sang trái về vị trí 9 , quay ảnh và xem hình mất 2+3+1 đơn vị

Sang trái về vị trí 8 , quay ảnh và xem hình mất 2+3+1 đơn vị

Sang trái về vị trí 7 và xem hình mất 2+1 đơn vị

Sang trái về vị trí 6 , quay ảnh và xem hình mất 2+3+1 đơn vị

Sang trái về vị trí 5 và xem hình mất 2+1 đơn vị

Nếu đi như bạn sẽ mất tổng cộng là 33

Trả lời net12k44
  Hiện bài gốc

Cảm ơn bạn