Vào 16:05 chiều nay 07/02/2016 Codeforces Round #342 (Div 2) sẽ diễn ra. Round này lấy đề từ Kì thi chọn Học sinh Giỏi THCS Quốc gia Nga năm nay.

Thời gian kết thúc đăng kí đã hết

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.