Vào 23:30 tối nay 04/11/2015 Codeforces Round #329 (Div. 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 23:25

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.

Cách tính điểm round này sao khác v ạ

Trả lời ndkhaivn
  Hiện bài gốc

"UPD: The round will use the dynamic scoring with 250 points step."