Vào 23:30 tối nay 22/08/2015 Codeforces Round 317 (Div 1 & 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 23:25

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.

Round này là round đặc biệt có 200 áo kìa :v

mọi người cho mình hỏi bài B div1 làm thế nào vậy???

Trả lời vodanhnam
  Hiện bài gốc

Bài này cần xếp các số vào K cột, sao cho mỗi cột có N/K số, riêng N%K cột sẽ có N/K+1 số.

Như vậy mình sẽ quy hoạch động:

f[i, j] = số cách xếp các số thành i cột, sao cho có đúng j cột có N/K+1 số.

Để ý là khi xếp các số vào cột, thì mình luôn dùng các số trên mảng A. Như vậy thì ở trạng thái (i, j), mình sẽ dùng các số từ A(1) đến A(i * (N/K) + j). Và ở cột j thì mình có 2 khả năng, 1 là dùng N/K số, 2 là dùng N/K+1 số.

Trả lời RR
  Hiện bài gốc

ta nhận xét thế nào để đưa bài toán ban đầu về bài toán xếp các số như anh chỉ ở trên vậy anh?

Trả lời vodanhnam
  Hiện bài gốc

Em làm tay mấy test ví dụ trong đề thì sẽ thấy thôi. Cái này khá trực quan còn giải thích bằng lời thì chịu.