VM15 - Tuần 4
Thứ hạng Tài khoản VMCIRCLE [100] VMPACKAGE [100] VMCUT2 [100] VMROPES [100] Tổng điểm
1 theguiler 100.0 100.0 100.0 84.0 384.0
2 kieuquocdat123 100.0 25.81 100.0 94.0 319.81
3 vietthangcvp 100.0 25.81 100.0 86.0 311.81
4 cleaner97 100.0 25.81 100.0 84.0 309.81
5 tonytran 98.28 58.06 100.0 42.0 298.34
6 leminhquang 100.0 58.06 100.0 38.0 296.06
7 chipchip3412 100.0 0.0 100.0 86.0 286.0
8 mr_pyn_hp9x 100.0 0.0 100.0 70.0 270.0
9 vuonghy2442 100.0 17.74 100.0 42.0 259.74
10 hoaviet97 100.0 25.81 100.0 32.0 257.81
11 natsukagami 100.0 25.81 100.0 20.0 245.81
12 chamhetlc 98.28 0.0 100.0 20.0 218.28
13 fgnjuf 100.0 0.0 100.0 12.0 212.0
14 noel_trang 100.0 25.81 22.0 50.0 197.81
15 nguyenthanhbao 100.0 0.0 54.0 32.0 186.0
16 magician_14312 98.28 25.81 18.0 34.0 176.09
17 nguyendat 100.0 0.0 42.0 32.0 174.0
18 ladpro98 13.79 25.81 54.0 74.0 167.60
19 tru3goon3r 100.0 0.0 0.0 66.0 166.0
20 paladog 100.0 0.0 24.0 32.0 156.0
21 kajtoukjd1612 100.0 0.0 12.0 40.0 152.0
22 hoangduong 96.55 0.0 0.0 50.0 146.55
23 haituan134 0.0 0.0 100.0 46.0 146.0
24 quandum 0.0 0.0 100.0 44.0 144.0
25 khuctrang 100.0 0.0 0.0 40.0 140.0
26 coicoichip 100.0 0.0 0.0 32.0 132.0
27 lequocminh1999 100.0 0.0 0.0 32.0 132.0
28 pcbach 100.0 0.0 0.0 30.0 130.0
29 duyboy135 0.0 0.0 100.0 20.0 120.0
30 tanphatls987 13.79 0.0 100.0 0.0 113.79
31 the_ace 0.0 0.0 100.0 10.0 110.0
32 redstar 13.79 0.0 62.0 34.0 109.79
33 tungmothaiba 13.79 38.71 20.0 36.0 108.50
34 tungtp 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0
35 dangminhhieu78 13.79 0.0 54.0 28.0 95.79
36 ncduy 6.90 0.0 58.0 26.0 90.90
37 oanh_dhv 13.79 25.81 18.0 32.0 89.60
38 mynynbk 0.0 25.81 18.0 32.0 75.81
39 chemthan 6.90 32.26 0.0 36.0 75.16
40 laughing296 0.0 0.0 32.0 42.0 74.0
41 s34vv1nd 0.0 0.0 70.0 0.0 70.0
42 thanhnhan_gl 0.0 20.97 24.0 20.0 64.97
43 superman111 0.0 0.0 60.0 0.0 60.0
44 arsenal2310 5.17 0.0 18.0 34.0 57.17
45 tuank55 10.34 0.0 44.0 0.0 54.34
46 freepascalls 0.0 0.0 18.0 36.0 54.0
47 hinodi_1998 13.79 0.0 40.0 0.0 53.79
48 nhutrg1998 8.62 0.0 44.0 0.0 52.62
49 cuonghv98 0.0 25.81 8.0 16.0 49.81
50 phamanhtuan197 1.72 0.0 0.0 44.0 45.72
51 trantrungdo098 6.90 0.0 32.0 0.0 38.90
52 n3k 5.17 0.0 0.0 32.0 37.17
53 mikelhpdatke 0.0 0.0 0.0 36.0 36.0
54 hoangsieunhan 0.0 0.0 0.0 32.0 32.0
55 vinhthanh 8.62 0.0 0.0 22.0 30.62
56 kudo_shinichi 0.0 0.0 0.0 24.0 24.0
57 longhoang08 0.0 0.0 0.0 24.0 24.0
58 longhvhv 0.0 0.0 0.0 22.0 22.0
59 dinhnguyenkhoi 1.72 0.0 0.0 20.0 21.72
60 hyperbeam99 8.62 8.06 0.0 0.0 16.68
61 nguyenkhacduc 13.79 0.0 0.0 0.0 13.79
62 nhphuongltv 0.0 0.0 12.0 0.0 12.0
63 shiroemon 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0
64 saobien 8.62 0.0 0.0 0.0 8.62
65 laoriu 6.90 0.0 0.0 0.0 6.90
66 luadanhvong 3.45 0.0 0.0 0.0 3.45
67 ngattaro 3.45 0.0 0.0 0.0 3.45
68 abcxyz1 3.45 0.0 0.0 0.0 3.45
69 lightkuriboh 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0
70 zandichip 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0