VM12 - Vòng cuối
Hạng Tài khoản Tên VMTILE [ 100 ] VMTREE [ 100 ] VMGROUP [ 100 ] VMGAME [ 100 ] Tổng điểm
1 coder_1340 tmb 90 50 100 100 340
1 infrmtcs anh chỉ yêu mình em....KH...... 100 40 100 100 340
3 darksabers St.VDQD 70 50 100 100 320
4 heroes Heroes 70 30 100 100 300
5 rockman9x_94 kunn 100 50 100 10 260
6 con_nha_ngheo con_nha_ngheo 100 40 100 0 240
6 sonpascal93 Hy Trường Sơn 70 40 100 30 240
8 ngockingspeed ngockingspeed 80 50 100 - 230
9 doremon Bống 70 40 80 10 200
10 pencil_man King siêu kul 50 20 50 10 130
11 white_cobra Siêu Nhn Trong Suốt - - - 100 100
12 whatsgoingon TLMN - 40 0 - 40
13 hhoangcvp Huy Hoàng - Chuyên Tin - - 30 - 30
14 c_hunter [cvp] - - 20 0 20
15 askgfqf123 1212 - - 10 - 10
16 hehe_haha ( . )_( . ) - - 0 - 0
16 code123 continue...... 0 0 - - 0