zanpakutou
user-avatar

Only You

Đóng góp: 1

Ngày sinh: 15/03/2000

Đăng ký: 20/04/2016

Lần đăng nhập cuối: 21/09/2017

Kết nối tài khoản

VOJ: zanpakutou (0.00 điểm)

Topcoder: Chưa kết nối

KKDD

Sol chuẩn của bài này là QHĐ hả mọi người .

Cho mình xin cái công thức với ạ