minology

Kien Tran

Đóng góp: 0

Ngày sinh: 03/01/2000

Đăng ký: 07/12/2015

Lần đăng nhập cuối: 06/02/2017


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

Topcoder: Chưa kết nối

Xin test

Cho mình xin bộ test bài này với.

Input bài này ?

Input bài này có vấn đề gì không mà mình bị 0 suốt ?

Ai AC rồi cho xin cách làm luôn.