admin
user-avatar

Admin

Đóng góp: 80

Ngày sinh: 14/03/1996

Đăng ký: 01/03/2015

Lần đăng nhập cuối: 21/08/2017

Kết nối tài khoản

VOJ: voj (22.27 điểm)

Topcoder: Chưa kết nối

Bảo trì server - đêm T7 (11/07/2015)

Đêm mai, T7 ngày 11/07/2015, bọn mình sẽ tiến hành bảo trì server. Vì vậy, VNOI sẽ ngừng hoạt động từ 1h sáng giờ VN, và dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào lúc 2h sáng giờ VN.

Hi vọng không làm ảnh hưởng xấu đến bạn nào :D

VNOI Admins.

Mo algorithm

Bài viết đã được chuyển sang Thư viện VNOI mới