admin

Admin

Đóng góp: 36

Đăng ký: 01/03/2015

Lần đăng nhập cuối: 06/06/2019


Kết nối tài khoản

VOJ: voj (20.42 điểm)

Topcoder: Chưa kết nối

VNOI Marathon Round 1 - Thảo luận

Ban tổ chức chưa muốn công bố lời giải của các bài ngay vì muốn khuyến khích các bạn trao đổi và học tập lẫn nhau. Đó là cách rất nhanh và hiệu quả để các bạn biết cách làm các bài. Các bạn không làm được bài đừng ngần ngại hỏi, và các bạn làm được bài cũng chớ quên chia sẻ nhé :) 

Mời các bạn thảo luận về lời giải của các bài tập trong vòng vừa rồi :)

Bảo trì server - đêm T7 (11/07/2015)

Đêm mai, T7 ngày 11/07/2015, bọn mình sẽ tiến hành bảo trì server. Vì vậy, VNOI sẽ ngừng hoạt động từ 1h sáng giờ VN, và dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào lúc 2h sáng giờ VN.

Hi vọng không làm ảnh hưởng xấu đến bạn nào :D

VNOI Admins.

Mo algorithm

Bài viết đã được chuyển sang Thư viện VNOI mới