Loại bài    Mã bài  Tên bài Điểm 
acm QBDISNEY Thăm quan công viên Disney 1.60 Thảo luận
acm DPEQN Congruence Equation 1.40 Thảo luận
acm DIVREL Divisibility Relation 0.75 Thảo luận
acm TREECST Tree Construction 1.16 Thảo luận
acm TRIPOD Kiềng ba chân 1.05 Thảo luận
acm KQUERY K-query 0.18 Thảo luận
acm DQUERY D-query 0.23 Thảo luận
acm KQUERY2 K-query II 0.79 Thảo luận
acm ORDERSET Order statistic set 0.29 Thảo luận
acm CAVLI Cavli 1.43 Thảo luận
acm SETNJA Setnja 0.36 Thảo luận
acm SVADA Svada 0.61 Thảo luận
acm SQUARES Hình vuông 0.48 Thảo luận
acm ALADDIN Aladdin 0.28 Thảo luận
acm HCN Chia hình chữ nhật 1.67 Thảo luận
acm ADS Quảng cáo 0.09 Thảo luận
acm COMPANY3 Công ty 0.62 Thảo luận
acm QBBUILD Xây dựng đường 0.18 Thảo luận
acm QBTRANS Vận chuyển hàng 0.29 Thảo luận
acm QBDIVSEQ Chia dãy 0.15 Thảo luận
acm BUILD28 Xây đường 1.67 Thảo luận
acm CPRIME Prime Number Theorem 0.49 Thảo luận
acm THTRACE ĐUỔI BẮT 0.76 Thảo luận
acm HCN2 Khu vui chơi 1.51 Thảo luận
acm NUMBER Biến đổi số 0.15 Thảo luận
acm DUAXE Đua xe 1.43 Thảo luận
acm BGAME Game on board 1.86 Thảo luận
acm CUTSEQS Cắt dãy 0.63 Thảo luận
acm RACE Đua xe - IOICamp 1.21 Thảo luận
acm QBINT Pairs of Integers 0.81 Thảo luận
acm GLOVE Choosing Gloves 1.00 Thảo luận
acm BINARY Số nhị phân có nghĩa 0.24 Thảo luận
acm SHCH Số hiệu chỉnh hợp 0.32 Thảo luận
acm PAGAIN Prime Again 0.27 Thảo luận
acm TRIPOD2 Kiềng ba chân ( hard version ) 1.67 Thảo luận
acm ALAKE Hồ nhân tạo 0.34 Thảo luận
acm NKNL2 Chuỗi hạt (Hard version) 1.31 Thảo luận
acm WORDCNT Word Counting 0.08 Thảo luận
acm LUCKYNUM Lucky Numbers 0.11 Thảo luận
acm HNSUBWAY Hanoi Subway System Construction 1.29 Thảo luận
acm EARTHQK Earthquakes 0.94 Thảo luận
acm PRETTYP Pretty Printing 0.85 Thảo luận
acm TRAFFICN Traffic Network 0.16 Thảo luận
acm WINSTRAT Winning Strategy 1.78 Thảo luận
acm HEADQRT Farthest Headquarters 0.72 Thảo luận
acm ATOURISM Adventure Tourism 1.18 Thảo luận
acm MOEBIUS Moebius 2.00 Thảo luận
acm KGSS Maximum Sum 0.21 Thảo luận
acm PALINY Palindrome dài nhất 0.19 Thảo luận
acm SLIKAR Slikar 0.54 Thảo luận