Loại bài    Mã bài  Điểm 
acm QBDISNEY Thăm quan công viên Disney
acm DPEQN Congruence Equation
acm DIVREL Divisibility Relation
acm TREECST Tree Construction
acm TRIPOD Kiềng ba chân
acm KQUERY K-query
acm DQUERY D-query
acm KQUERY2 K-query II
acm ORDERSET Order statistic set
acm CAVLI Cavli
acm SETNJA Setnja
acm SVADA Svada
acm SQUARES Hình vuông
acm ALADDIN Aladdin
acm HCN Chia hình chữ nhật
acm ADS Quảng cáo
acm COMPANY3 Công ty
acm QBBUILD Xây dựng đường
acm QBTRANS Vận chuyển hàng
acm QBDIVSEQ Chia dãy
acm BUILD28 Xây đường
acm CPRIME Prime Number Theorem
acm THTRACE ĐUỔI BẮT
acm HCN2 Khu vui chơi
acm NUMBER Biến đổi số
acm DUAXE Đua xe
acm BGAME Game on board
acm CUTSEQS Cắt dãy
acm RACE Đua xe - IOICamp
acm QBINT Pairs of Integers
acm GLOVE Choosing Gloves
acm BINARY Số nhị phân có nghĩa
acm SHCH Số hiệu chỉnh hợp
acm PAGAIN Prime Again
acm TRIPOD2 Kiềng ba chân ( hard version )
acm ALAKE Hồ nhân tạo
acm NKNL2 Chuỗi hạt (Hard version)
acm WORDCNT Word Counting
acm LUCKYNUM Lucky Numbers
acm HNSUBWAY Hanoi Subway System Construction
acm EARTHQK Earthquakes
acm PRETTYP Pretty Printing
acm TRAFFICN Traffic Network
acm WINSTRAT Winning Strategy
acm HEADQRT Farthest Headquarters
acm ATOURISM Adventure Tourism
acm MOEBIUS Moebius
acm KGSS Maximum Sum
acm PALINY Palindrome dài nhất
acm SLIKAR Slikar