Mã bài Tên bài Người up Điểm Lần nộp tốt nhất
DTPYRA Build the Pyramid khanhptnk 1.90

KQUERY2 K-query II paulmcvn 0.79

CUTSEQS Cắt dãy cun 0.63

VOSCOMPS Connected Components rain1452 1.60

PALINX Xâu đối xứng beo_map 0.79

SVADA Svada racer 0.61

JOBSET VOI 2014 - Chon Cong Viec voj 0.82

AZNET VOI 2014 - Mang truyen thong voj 0.51

DIFFSTR Substrings songuku95 1.21

REKMP Lại là KMP yellowflash12 1.27

BNMT Binary Matrix racer 1.86

QBCAKE Cắt bánh cun 0.75

MMINPER Minimum Permutation vdmedragon 0.68

LSCSC Cấp số cộng primeminister 0.71

TOINCSEQ Non-decreasing sequence voj 0.71

AVLBIT Dãy cấp số cộng cho_thanhan 1.13

VMTRIP Dời Đô xứ Dừa voj 1.21

VMSCALE Thử trí cân heo voj 1.67

DIVSEQQ Chia đoạn cho_thanhan 0.48

DEMSO Đếm số beo_map 0.32

VNABOR Vùng hàng xóm bò paulmcvn 1.40

VCRISIS Thảm kịch ở nông trang paulmcvn 0.86

LEM7 COMPANY cun 0.58

CONANSP Conan Needs Help Again (Help Conan 4 )! conankudo 1.54

LQDQPER Truy vấn hoán vị kauke 0.99

MKOKOS KOKOS vdmedragon 0.98

PBCPOINT Nối điểm naruto238 0.44

VWORDS Tương đương hóa hai từ paulmcvn 0.84

VKNIGHTS Quân mã paulmcvn 0.51

V8MAYORS Thị trưởng paulmcvn 0.96

LQDBUS Đến trường paulmcvn 0.73

NKPARITY Mạng chẵn lẻ paulmcvn 0.78

NKBUSD Điều độ xe buýt paulmcvn 1.14

MPYRAMID IOI06 Pyramid paulmcvn 0.84

NKTEST Kiểm tra chương trình paulmcvn 0.61

WINNER Who is the winner paulmcvn 1.40

VMMTFIVE Tổng trên ma trận! voj 0.83

BONGDA Lịch thi đấu bóng đá paulmcvn 0.51

COMNET VOI 2013 - Mạng truyền thông voj 0.40

MNE07 OR Xâu vdmedragon 0.30

TOURS13 VOI 2013 - Hành trình du lịch voj 1.67

ORGAN VOI 2013 - Sản xuất đồ chơi voj 0.82

SEARCH1 Other search problem franco1 0.35

C11SEQ3 Dãy số tohuuquan 0.12

C11CUT Cắt bảng tohuuquan 0.35

LTEAM Biệt đội Lí lắc yellowflash12 1.23

LSEA Vùng biển của Lulu yellowflash12 0.91

CVPDROME Đếm xâu c_hunter 0.63

LQDGRAPE Trồng nho 2 coder_1340 1.43

JUPI Thám hiểm sao Mộc yellowflash12 1.10