Mã bài Tên bài Người up Điểm Lần nộp tốt nhất
C11TCT Xông đất ngày Tết songuku95 1.16

DQUERY D-query paulmcvn 0.23

CHAIN2 Chuỗi từ paulmcvn 0.23

VMGCDSUM Tổng ước chung lớn nhất 2 voj 1.18

VMCANDLE Aladdin và cây đèn cầy voj 0.54

VMCOFFEE Tom and Jerry voj 1.11

VMQUABEO Quá béo voj 0.77

HSPC14G Đường rồng beo_chay_so 1.78

HSPC14A Biến đổi cặp số beo_chay_so 0.50

DHSERV Dịch vụ truyền thông beo_chay_so 0.50

DHFUNC Tính hàm beo_chay_so 0.63

DHRECT Trò chơi xếp hình chữ nhật beo_chay_so 0.32

LCS2X VOI 2014 - Dãy con chung bội hai dài nhất voj 0.24

MINROAD VOI 2014 - Con duong Tung Truc voj 0.14

C11NUM Tong nghich dao songuku95 1.60

C11POST Dua qua songuku95 0.86

KVIP Very Important People yellowflash12 0.50

C11SEQ Dãy số songuku95 0.22

C11XOA Xoa day songuku95 0.65

NTSEQ Số lượng dãy con tăng iamtnl 0.29

SKFIB Dãy số dài nhất skyvn97 0.61

LSRLE RLESTRING songuku95 0.92

COMNET VOI 2013 - Mạng truyền thông voj 0.40

BINARY2 SPBINARY2 primeminister 0.40

STMERGE VOI 2013 - Trộn xâu voj 0.19

NKLEAGUE Giải bóng đá paulmcvn 0.18

CENTRE28 CENTRE cun 0.13

JUPI Thám hiểm sao Mộc yellowflash12 1.10

CVPDROME Đếm xâu c_hunter 0.63

HUGEKNAP Cái túi ( Hard version ) hard7771988 0.30

RABGAME Trò chơi thỏ franco1 0.48

SDRIVE Lái xe yellowflash12 0.57

BCHESS Bàn cờ tướng yellowflash12 0.44

DGOLD Chia vàng yellowflash12 0.40

NSRAIL Đường sắt Bắc-Nam yellowflash12 0.79

QBBUILD Xây dựng đường cun 0.18

BESTSPOT Vị trí tốt nhất paulmcvn 0.16

SEARCH1 Other search problem franco1 0.35

NETACCEL Tăng tốc mạng máy tính paulmcvn 0.16

PWRFAIL Mất điện paulmcvn 0.15

RIDERHP Đường phố mùa lễ hội voj 0.64

NKTEAM Team Selection paulmcvn 0.21

PTREE Cây P đỉnh ( Cơ bản ) hard7771988 0.19

NK05DSRT Sa mạc paulmcvn 0.30

VOSTR Xử lý xâu voj 0.51

VOCARD Trò chơi chọn bài voj 0.43

MECUNG Mê cung yellowflash12 0.54

GRAPE Trồng nho yenthanh132 0.88

SOPENP Khai bút đầu xuân racer 0.34

PERC Chu trình hoán vị yellowflash12 0.53