Mã bài Tên bài Người up Điểm Lần nộp tốt nhất
VOS4DCUB Không gian bốn chiều yellowflash12 1.78

VOSNSEQ Hội pháp sư. yellowflash12 1.51

VOSPOW Độ bá đạo của đội hình. yellowflash12 1.67

VOSEXP Lũy thừa yellowflash12 1.04

NKTEAM Team Selection paulmcvn 0.21

VOS2SUM Tết Trung thu cả nhà đi chơi yellowflash12 1.23

VQUERY Query voj 1.14

LABUDOVI Hồ Thiên Nga huy391992 0.31

MINROAD VOI 2014 - Con duong Tung Truc voj 0.14

QTREE3 Query on a tree again! john_jones 0.56

LQDRACE Race (IOI 2011) coder_1340 0.99

POST2 A cộng B version 2 beo_map 0.99

PERIODNB PERIOD voj 0.36

MEO Mèo paulmcvn 1.36

DTTUI2 Cái túi 2 khanhptnk 0.54

KTOUR Đi chơi khanhptnk 0.87

LEM5 ARITHMETIC PROGRESSION cun 0.32

ONBRIDGE Online Bridge Searching racer 0.91

QOS VOI 2014 - Chất Lượng Dịch Vụ voj 0.88

BALLGMVN VOI 2014 - Trò Chơi Với Những Viên Bi voj 0.31

NKLUCK Dãy số may mắn cho_thanhan 0.79

NKSET Dãy số cho_thanhan 1.60

FLOYD Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) hard7771988 0.05

MILITARY Câu chuyện người lính hard7771988 0.40

QBTRANS Vận chuyển hàng cun 0.29

LUBENICA Lubenica paulmcvn 0.14

VOGCDSUM Tổng ước chung lớn nhất voj 0.91

C11SSTR String Reconstruction yenthanh132 1.70

KKDD K - Không đơn độc voj 0.95

NHREMIND Reminding Password yellowflash12 0.83

C11STAR Counting Star yellowflash12 0.89

C11XOA Xoa day songuku95 0.65

REKMP Lại là KMP yellowflash12 1.27

DIFFSTR Substrings songuku95 1.21

CAR Lập lịch sửa chữa ô tô hard7771988 0.09

MESSAGE Truyền tin dtmp 0.07

CARDSHUF Cards shuffing anhdq 0.51

CARDS Tráo bài tienpro 0.45

PARIGAME VOI 2011 Trò chơi chẵn lẻ voj 0.11

RIDERHP Đường phố mùa lễ hội voj 0.64

TRIPHP Chuyến đi ngắn nhất voj 0.52

MTRIAREA Maximum Triangle Area vdmedragon 0.61

VMLINES Nối điểm voj 1.21

NUMBER Biến đổi số huy391992 0.15

VOCACTUS Xương rồng voj 1.23

V8MAYORS Thị trưởng paulmcvn 0.96

DPER Permutation counting skyvn97 0.60

YPKTH Phần tử thứ K anvy1102 0.72

NICEQUAD Tứ giác đẹp tranhaidangfpt 0.61

DIVSEQQ Chia đoạn cho_thanhan 0.48