Mã bài Tên bài Người up Điểm Lần nộp tốt nhất
VMROPES Các sợi dây voj 1.78

NKPOLI Đa giác paulmcvn 0.38

STONE1 Rải sỏi dtmp 0.25

BESTSPOT Vị trí tốt nhất paulmcvn 0.16

PTRANG Phân Trang huy391992 0.10

NKSPILJA Hang động paulmcvn 0.44

CRITICAL Thành phố trọng yếu voj 0.30

DHLOCK Khóa số voj 0.62

VODIVIDE VOI 2015 Day 2 - Chia phần voj 0.58

MSTRING String problem vdmedragon 0.42

ITREE Nhãn của cây hard7771988 0.27

MULONE Nhân 1 dtmp 0.06

BNWNIM Black and White Nim racer 1.67

NUMCON Ghép số lớn hlong290494 0.07

KMIN KMIN cun 0.08

NKPALIN Chuỗi đối xứng paulmcvn 0.05

QBSQUARE Hình vuông 0 1 cun 0.08

MYSTERY Số huyền bí paulmcvn 0.08

XOR Phép Xor hard7771988 1.10

VOITSORT VOI 2015 Day 2 - Cây hoán vị voj 1.54

VOTREE Cây voj 0.57

VOBIGNUM Tính toán số lớn voj 1.07

C11ANT2 Vui đùa cùng Kiến songuku95 1.08

VMMARBLE Phân loại bi voj 1.90

VMLSEQ Dãy số may mắn voj 1.78

VMREL6 Bảng quan hệ voj 1.25

VQUERY Query voj 1.14

VMSPEED SPEED voj 1.29

HSPC14C Uốn vuông beo_chay_so 1.10

HSPC14G Đường rồng beo_chay_so 1.78

HSPC14B Sắp xếp beo_chay_so 1.82

GOHOME Xách valy về nước paulmcvn 1.29

KKDD K - Không đơn độc voj 0.95

LIS2VN Another Longest Increasing Subsequence Problem racer 0.79

VMTRIP Dời Đô xứ Dừa voj 1.21

VOLIGHTS Hệ thống đèn voj 1.74

GRAPH_ Tìm khớp và cầu (Cơ bản) company_1 0.10

BONGDA Lịch thi đấu bóng đá paulmcvn 0.51

CARDS Tráo bài tienpro 0.45

DHRECT Trò chơi xếp hình chữ nhật beo_chay_so 0.32

DHLEXP Biểu thức logic beo_chay_so 1.18

DHSERV Dịch vụ truyền thông beo_chay_so 0.50

DHFUNC Tính hàm beo_chay_so 0.63

NUMBER Biến đổi số huy391992 0.15

BALLGMVN VOI 2014 - Trò Chơi Với Những Viên Bi voj 0.31

JOBSET VOI 2014 - Chon Cong Viec voj 0.82

QOS VOI 2014 - Chất Lượng Dịch Vụ voj 0.88

MINROAD VOI 2014 - Con duong Tung Truc voj 0.14

LCS2X VOI 2014 - Dãy con chung bội hai dài nhất voj 0.24

AZNET VOI 2014 - Mang truyen thong voj 0.51