Mã bài Tên bài Người up Điểm Lần nộp tốt nhất
QMAX4 Giá trị lớn nhất 4 tienpro 0.66

NTTREE Tổng trọng số trên cây iamtnl 0.53

VMDOMINO Kỷ lục đổ DOMINO voj 1.14

PATULJCI Snow White and the N dwarfs kalinov 0.71

NKPAIRS IOI07 Pairs paulmcvn 1.08

SAILS IOI07 Sails paulmcvn 1.27

NKMINERS IOI07 Miners paulmcvn 0.52

FLOOD IOI07 Flood paulmcvn 1.11

TRAINING IOI07 Training paulmcvn 1.51

SALESMAN Salesman huy391992 1.27

XYZ Đồ chơi XYZ paulmcvn 0.80

DHTABLE2 Bảng thông tin điện tử voj 0.67

DHLOCK Khóa số voj 0.62

DHEXP Biểu thức voj 0.29

DHFRBUS Vé xe miễn phí voj 0.58

DHLOCO Trò chơi lò cò voj 0.40

DHTABLE Bảng thông tin điện tử voj 1.45

C11GAR Khu vườn hoa yenthanh132 0.63

BARIC Bò Ba-ri paulmcvn 0.54

BALGAME3 Ball game 3 anhdq 1.25

BALGAME2 Ball Game (version 2) duyhung123abc 0.85

ATOURISM Adventure Tourism paulmcvn 1.18

C11ANT Những con kiến đáng ghét yenthanh132 0.82

BOXES Boxes paulmcvn 0.87

NKBUILD Phát triển Quốc gia yellowflash12 0.63

HSPC14B Sắp xếp beo_chay_so 1.82

PTRANG Phân Trang huy391992 0.10

SIGNAL Tín hiệu tranhaidangfpt 1.19

QBPIZZA Cắt bánh pizza cun 1.57

LSRLE RLESTRING songuku95 0.92

LIGHTS Lights aukcwe 0.48

NKMOU IOI05 Mountains paulmcvn 0.94

MTELE Tele Broadcast vdmedragon 1.11

BAABO The Bovine Accordion and Banjo Orchestra huy391992 1.36

C11TCT Xông đất ngày Tết songuku95 1.16

CAVLI Cavli racer 1.43

SMARTDOG Tham ăn voj 0.89

KL11B Arnook Defensive Line racer 1.60

TRI_ TRI huy391992 1.48

HARBINGE Harbingers huy391992 0.94

POINTS2 Điểm và đoạn thẳng paulmcvn 1.29

AP Art Plagiarism huy391992 1.27

GLOVE Choosing Gloves racer 1.00

NKBUS Bus paulmcvn 0.11

C11GAME2 Trò chơi với bảng số yenthanh132 0.57

REFORM VOI 2015 Day 1 - Kế hoạch cải tổ voj 0.63

MINCUT VOI 2015 Day 2 - Cắt hình voj 0.34

VODIVIDE VOI 2015 Day 2 - Chia phần voj 0.58

VOBIGNUM Tính toán số lớn voj 1.07

VOTREE Cây voj 0.57