Mã bài Tên bài Người up Điểm Lần nộp tốt nhất
RTF Cân thăng bằng hard7771988 0.83

MMINPER Minimum Permutation vdmedragon 0.68

BALLGAME Ball game anhdq 0.56

MMATRIX SHIFT Operator on Matrix vdmedragon 0.47

VOCACTUS Xương rồng voj 1.23

REGIONS REGIONS huy391992 1.48

NHREMIND Reminding Password yellowflash12 0.83

CRITICAL Thành phố trọng yếu voj 0.30

JEWELNB Jewelry voj 1.10

PBCJUMP Nhảy lò cò ladpro98 1.57

GANNHAT Closest distance aukcwe 0.90

BLAND Exchanging Land for a Fan paulmcvn 0.89

NKGSHOW Thử tài trí nhớ yellowflash12 0.42

C11SEQ Dãy số songuku95 0.22

VMSINCOS Sin Cos Query voj 1.33

LCS2X VOI 2014 - Dãy con chung bội hai dài nhất voj 0.24

ORDERSET Order statistic set paulmcvn 0.29

NSRAIL Đường sắt Bắc-Nam yellowflash12 0.79

TNHWIFI Cafe WIFI yenthanh132 0.68

MEO Mèo paulmcvn 1.36

ILSBIN ILSBIN songuku95 0.92

NTBANK Ngân hàng iamtnl 0.99

OLDMAPS Bộ bản đồ cũ kỹ voj 0.81

PYRAMID2 Duyệt binh hard7771988 0.13

MSE08G Another Lucky Numbers vdmedragon 0.79

REKMP Lại là KMP yellowflash12 1.27

MINK Huyền thoại Lục Vân Tiên hard7771988 0.06

GRAPH Lại đồ thị paulmcvn 1.14

VOSTRIP VOSTRIP yenthanh132 1.78

RABGAME1 RABGAME - Hard version franco1 1.03

VMTRIP Dời Đô xứ Dừa voj 1.21

TRES Tresnja racer 0.72

LQDGRAPE Trồng nho 2 coder_1340 1.43

GRAPE Trồng nho yenthanh132 0.88

LSCSC Cấp số cộng primeminister 0.71

KSTEEPLE Cow Steeplechase khanhptnk 0.73

KBSUDOKU Binary Sudoku khanhptnk 0.93

TOINCSEQ Non-decreasing sequence voj 0.71

DP Deliver pizza huy391992 1.33

VOBOARD Truyền thuyết ở vương quốc Đồng Dư K voj 1.38

HBTLAST HBTLAST only_love97 1.19

ROPER Biến đổi hoán vị voj 0.51

KTOUR Đi chơi khanhptnk 0.87

DUGOVI Borrowing money paulmcvn 0.65

VMCIRCLE Vòng tròn voj 1.19

VMCUT2 Cắt cây voj 1.40

HWAYADS Highway Advertising anhdq 1.05

C11FBR Free Bracket yenthanh132 1.01

VMELLIP Các hình Ellipse voj 1.57

VMSQUARE Bé và hình vuông voj 1.31