Mã bài Tên bài Người up Điểm Lần nộp tốt nhất
BOUNCE Trò chơi cờ bật voj 1.86

VOSMAXK Lại là dãy số. yellowflash12 0.45

VOSGAME Đấu trí với thần đèn yellowflash12 1.19

VOSTREE2 VOSTREE2 only_love97 1.07

HBTLAST HBTLAST only_love97 1.19

VPDOMINO VPDOMINO only_love97 0.58

PKGROUP Chia Nhóm only_love97 1.21

NKGSHOW Thử tài trí nhớ yellowflash12 0.42

NKLUCK Dãy số may mắn cho_thanhan 0.79

VOSNET Social Network yellowflash12 0.60

C11PINES Growing Pines yenthanh132 0.38

DIFFSTR Substrings songuku95 1.21

REKMP Lại là KMP yellowflash12 1.27

C11XOA Xoa day songuku95 0.65

SKWLTH Xếp loại biệt thự skyvn97 0.78

SKFIB Dãy số dài nhất skyvn97 0.61

DPER Permutation counting skyvn97 0.60

TREEK Tree counting skyvn97 1.40

CHEAP Heap Counting skyvn97 1.27

QVSICK Help Conan 10 ! hphong 1.11

CARDSHUF Cards shuffing anhdq 0.51

CARDS Tráo bài tienpro 0.45

TWIST Twist and whirl - want to cheat racer 0.92

HWAYADS Highway Advertising anhdq 1.05

ASSIGN4 Another Assignment Problem dtmp 1.14

NKLEAVES Leaves paulmcvn 0.68

PLACE PLACE yellowflash12 0.52

QBAGENTS Các đại lý cun 0.29

DBRACKET Dãy ngoặc đúng phân biệt yenthanh132 1.13

DTKSUB Chuỗi con xuất hiện K lần khanhptnk 0.34

NRS Xếp toa racer 1.82

LIS2VN Another Longest Increasing Subsequence Problem racer 0.79

FUKU11J Round Trip racer 1.86

FZ10B Nubulsa Expo racer 1.86

DTCSTR Chuỗi mắc xích khanhptnk 0.95

AREATRI Tam giác paulmcvn 0.48

DTOGRADA Sơn tường khanhptnk 0.29

ADS Quảng cáo huy391992 0.09

DOMINO88 Bản đồ DOMINO thanhbebi17 1.05

FUKU11G Captain Qs Treasure racer 1.82

MATRIX Count maximum matrices beo_chay_so 0.75

SPBEACON Space Beacon racer 1.16

RABGAME1 RABGAME - Hard version franco1 1.03

EUROCARD Raldono và những tấm thẻ voj 1.45

INFORMAC INFORMACIJE yellowflash12 0.81

NAIL Bữa tiệc huy391992 1.23

MARS Chỉnh sửa ảnh voj 0.83

LTEAM Biệt đội Lí lắc yellowflash12 1.23

STMERGE VOI 2013 - Trộn xâu voj 0.19

BONUS13 VOI 2013 - Phần thưởng voj 0.30