Mã bài Tên bài Người up Điểm Lần nộp tốt nhất
VOITSORT VOI 2015 Day 2 - Cây hoán vị voj 1.54

MINCUT VOI 2015 Day 2 - Cắt hình voj 0.34

VODIVIDE VOI 2015 Day 2 - Chia phần voj 0.58

DTTUI2 Cái túi 2 khanhptnk 0.54

CRYPTKEY VOI 2015 Day 1 - Chìa khóa mã số voj 1.21

REFORM VOI 2015 Day 1 - Kế hoạch cải tổ voj 0.63

TFIELD VOI 2015 Day 1 - Ruộng bậc thang voj 0.61

C11COMP Quản lí công ty 2 yenthanh132 0.92

KKDD K - Không đơn độc voj 0.95

C11CAL Tính toán yenthanh132 0.35

QBSELECT VOI06 Chọn ô cun 0.09

LQDFARM FARMER coder_1340 1.29

SKFIB Dãy số dài nhất skyvn97 0.61

SKWLTH Xếp loại biệt thự skyvn97 0.78

CHEAP Heap Counting skyvn97 1.27

DPER Permutation counting skyvn97 0.60

AVLBIT Dãy cấp số cộng cho_thanhan 1.13

DIVSEQQ Chia đoạn cho_thanhan 0.48

VMDOM2 Bé và Domino voj 1.33

VMBW Dãy đèn năm xưa voj 0.99

PWALK Dạo chơi đồng cỏ paulmcvn 0.09

VMSEQ Dãy số voj 1.78

VMSUBSTR Vườn cây của ba voj 0.48

VMCODE Bảo mật ngân hàng voj 1.11

VMMIRROR Đuổi bắt trong thế giới gương huyền thoại voj 1.00

VMFOUR Secret Garden voj 0.92

VMKEY Thế giới năm 1000003 voj 0.43

VMECLIP Nhật thực sao Kim voj 0.69

VMCOMP Công việc tuyển dụng voj 0.45

VMYT Hành trình đến đảo dừa voj 0.54

VMSINCOS Sin Cos Query voj 1.33

CHNTOWER Tháp Hà Nội kauke 0.36

TCONCERT Buổi hòa nhạc hphong 1.04

VMTILE Lát gạch 5 voj 1.51

VMCOUNT Pirate đi thực tập voj 1.70

VMAOCE Thời đại của các đế chế dừa voj 0.77

VMEMPIRE Trò chơi Empire voj 1.16

VMRR RR voj 0.14

QBGAME Trò chơi trên ma trận cun 0.18

NKPOS Người đưa thư paulmcvn 0.18

VMLINES Nối điểm voj 1.21

QBCIRARC VOI06 Kênh xung yếu cun 0.85

NAIL Bữa tiệc huy391992 1.23

TRI_ TRI huy391992 1.48

PARIGAME VOI 2011 Trò chơi chẵn lẻ voj 0.11

TRAPEZOI Hình thang c_hunter 1.27

LQDRACE Race (IOI 2011) coder_1340 0.99

PK11I Paths in a Tree racer 1.63

GS Going to school huy391992 1.38

NKBAS Trung tâm bảo hành paulmcvn 0.31