Mã bài Tên bài Người up Điểm Lần nộp tốt nhất
KAMP KAMP yellowflash12 1.21

VOSMAXK Lại là dãy số. yellowflash12 0.45

VOSSEQ Khôi phục dãy số songuku95 1.10

CARDSHUF Cards shuffing anhdq 0.51

CARDS Tráo bài tienpro 0.45

TWIST Twist and whirl - want to cheat racer 0.92

VOSTREE2 VOSTREE2 only_love97 1.07

VOSPOW Độ bá đạo của đội hình. yellowflash12 1.67

VOSMUL Sinh nhật của Benjamin yellowflash12 1.40

VMMARBLE Phân loại bi voj 1.90

VMPRINCE Giải cứu công chúa voj 1.95

VOBOARD2 Truyền thuyết ở vương quốc xa rất xa voj 0.75

VOBOARD3 Trò chơi trên bảng voj 0.92

VOGCDSUM Tổng ước chung lớn nhất voj 0.91

VOSNET Social Network yellowflash12 0.60

DIFFSTR Substrings songuku95 1.21

YPKTH Phần tử thứ K anvy1102 0.72

HARBINGE Harbingers huy391992 0.94

VMFOUR Secret Garden voj 0.92

VMSUBSTR Vườn cây của ba voj 0.48

VMBW Dãy đèn năm xưa voj 0.99

VMSEQ Dãy số voj 1.78

AVLBIT Dãy cấp số cộng cho_thanhan 1.13

AREATRI Tam giác paulmcvn 0.48

VMGROUP Chia nhóm voj 1.14

VMCOMP Công việc tuyển dụng voj 0.45

VMECLIP Nhật thực sao Kim voj 0.69

LSEA Vùng biển của Lulu yellowflash12 0.91

VMEMPIRE Trò chơi Empire voj 1.16

VMAOCE Thời đại của các đế chế dừa voj 0.77

VMRR RR voj 0.14

VMQTREE Mua nhà voj 1.29

WAVE Phủ sóng franco1 0.96

TRAPEZOI Hình thang c_hunter 1.27

QTREE3 Query on a tree again! john_jones 0.56

NKPANO Billboard painting paulmcvn 0.62

NKLP Hoán vị dài nhất paulmcvn 0.30

VMRELATE Làm mai mối voj 0.58

ANARC09I Kind of a blur racer 1.19

GRAYCODE Gray Code racer 1.36

SCCHEM Strongly Connected Chemicals racer 1.33

RAYGUN Ray Gun racer 0.93

SUBD Nợ báo cáo yellowflash12 1.36

DBRACKET Dãy ngoặc đúng phân biệt yenthanh132 1.13

NSRAIL Đường sắt Bắc-Nam yellowflash12 0.79

BCHESS Bàn cờ tướng yellowflash12 0.44

KNCB Knights in Chessboard racer 1.48

RABGAME1 RABGAME - Hard version franco1 1.03

EUROBET Raldono và trò chơi cá cược voj 1.08

C11SWAP Đổi chổ yenthanh132 0.82