Mã bài Tên bài Người up Điểm Lần nộp tốt nhất
GSS Đoạn con có tổng lớn nhất dtmp 0.15

QBCIRARC VOI06 Kênh xung yếu cun 0.85

SAILS IOI07 Sails paulmcvn 1.27

PATULJCI Snow White and the N dwarfs kalinov 0.71

FLOOD IOI07 Flood paulmcvn 1.11

TRAINING IOI07 Training paulmcvn 1.51

FERRIES Đi phà yellowflash12 1.60

XYZ Đồ chơi XYZ paulmcvn 0.80

DHLOCO Trò chơi lò cò voj 0.40

DHLOCK Khóa số voj 0.62

DHFRBUS Vé xe miễn phí voj 0.58

NKPAIRS IOI07 Pairs paulmcvn 1.08

NKMINERS IOI07 Miners paulmcvn 0.52

RAYGUN Ray Gun racer 0.93

SMARTDOG Tham ăn voj 0.89

MTELE Tele Broadcast vdmedragon 1.11

TRAFFICN Traffic Network paulmcvn 0.16

TREELINE VOI 2011 Hàng cây voj 0.37

SUBSTR Xâu con dtmp 0.06

REGIONS REGIONS huy391992 1.48

VMBW Dãy đèn năm xưa voj 0.99

NKA1 A1 paulmcvn 0.68

YPKTH Phần tử thứ K anvy1102 0.72

REFORM VOI 2015 Day 1 - Kế hoạch cải tổ voj 0.63

TFIELD VOI 2015 Day 1 - Ruộng bậc thang voj 0.61

CRYPTKEY VOI 2015 Day 1 - Chìa khóa mã số voj 1.21

MINCUT VOI 2015 Day 2 - Cắt hình voj 0.34

VODIVIDE VOI 2015 Day 2 - Chia phần voj 0.58

VOITSORT VOI 2015 Day 2 - Cây hoán vị voj 1.54

NKGSHOW Thử tài trí nhớ yellowflash12 0.42

CRITICAL Thành phố trọng yếu voj 0.30

VOEASY Dãy biến đổi voj 1.45

JEWELNB Jewelry voj 1.10

VOPIG Chăn Lợn voj 1.78

VORAIN Chuyện Mưa voj 1.57

QMAX4 Giá trị lớn nhất 4 tienpro 0.66

UPIT Sequence queries khanhptnk 1.23

CARDS Tráo bài tienpro 0.45

OPTCUT Chặt cây paulmcvn 0.19

KGSS Maximum Sum swarnaprakash 0.21

SHTH Số hiệu tổ hợp cun 0.26

NKLEXIC Thứ tự từ điển paulmcvn 0.37

C11SEQ2 Thứ tự dãy con yenthanh132 0.58

SHHV Số hiệu hoán vị cun 0.09

MKUHAR Most Servings Meal vdmedragon 0.60

F1 Đua xe công thức 1 beo_map 0.80

NUMBERS Những con số paulmcvn 0.43

MREPLBRC Counting The Way of Bracket Replacement vdmedragon 0.44

C11CAL Tính toán yenthanh132 0.35

LGAME Trò chơi của Lala yellowflash12 0.47