1 năm, 2 tháng trước

Sol chuẩn của bài này là QHĐ hả mọi người .

Cho mình xin cái công thức với ạ