1 năm, 3 tháng trước

các anh /chị cho e hỏi về tài liệu của nhân ma trận ?