cho em hỏi dùng thuật toán bellman có tìm được các đỉnh thuộc chu trình âm kok ạ. em thì chỉ biết tìm các điểm thuộc chu trình âm và đi ra chu trình thôi ạ. kok biết cách nào tách được ra.

ví dụ:

1 nối 2 có chỉ số cạnh -3

2 nối 3 có chỉ số cạnh -1

3 nối 1 có chỉ số cạnh là 2

1 nối 4 có chỉ số cạnh là -2

đường 1 chiều. thì chu trình âm sẽ gồm các đỉnh 1 2 3

giúp em với ạ :(