1 năm, 7 tháng trước

Hướng dẫn e cách làm bài này với.

1 năm, 6 tháng trước

Bạn hãy tham khảo tại: http://yeulaptrinh.pw/76/spoj-nkstep/