1 tháng trước

Hiện nay mọi hoạt động trên Forum đã ngừng. Các bạn có thể trao đổi & hỏi bài ở group Facebook của VNOI.

Trang wiki của bọn mình vẫn sẽ tiếp tục được cập nhật bài mới.