Chủ đề Trả lời Bài viết cuối
KKDD

bởi zanpakutou

1

6 tháng, 2 tuần trước

mn giúp e bài HIREHP

bởi namlhp

3

11 tháng, 1 tuần trước

Hỏi cách cài cận VMKEY

bởi NguyenCuong

2

8 tháng trước

Giúp đỡ bài MOVE12

bởi huynhduy_hmd

2

7 tháng, 3 tuần trước

move12 spoj

bởi it.lhp.ynwa

7

7 tháng, 3 tuần trước

LQDFROG Xin thuật toán

bởi dgtuan

2

8 tháng trước

Xin test

bởi minology

1

8 tháng, 1 tuần trước

Chặt nhị phân

bởi phuleethanh

3

8 tháng, 2 tuần trước

TLE ?

bởi dohonghuan

3

9 tháng trước

CREC01

bởi Jeffrey_Fogel

2

9 tháng, 3 tuần trước

Cho mình hỏi thuật toán bài này.

bởi dohonghuan

6

11 tháng, 1 tuần trước

Lỗi bài QBSEQ

bởi thongnguyen050999

4

8 tháng, 2 tuần trước

DEMSO

bởi kisicodoc

4

8 tháng, 3 tuần trước

mẫu chương trình chấm ngoài của bài nhiều đáp án

bởi trungvt130584

1

8 tháng, 3 tuần trước

xin bộ test các bài trên spoj

bởi bigo

1

8 tháng, 3 tuần trước

Lời giải bài LIS (dãy con tăng dài nhất (bản khó))

bởi thongnguyen050999

3

8 tháng, 3 tuần trước

Thuật toán

bởi testertn789

2

8 tháng, 3 tuần trước

Ý tưởng!

bởi testertn789

1

9 tháng trước

Xác định lỗi của thuật toán Hoán Vị.

bởi mjko2000

1

9 tháng trước

Tô màu đồ thị và tham lam

bởi tieuchanlong

1

9 tháng, 1 tuần trước