1 năm, 4 tháng trước

Đây là một loạt bài viết dành cho các bạn mới bắt đầu học java hoặc chưa biết gì về java. Các bạn xem ở https://dhad05.blogspot.com/2016/05/viet-game-java-on-gian-p1.html

Bạn nào có thắc mắc hay góp ý gì mình sẽ giải đáp. Demo game:

https://www.youtube.com/watch?v=RNtExjkHaMY

1 năm, 4 tháng trước

cảm ơn bạn đã chia sẻ, mình cũng đang tìm hiểu về viết game

1 năm, 4 tháng trước

up