1 năm, 2 tháng trước

Cho mình hỏi thuật toán bài này với các bác