1 năm, 5 tháng trước

Cho mình hỏi thuật toán bài này với các bác