1 năm, 9 tháng trước

Vào 16h30 ngày 12/04/2015 cuộc thi 10 ngày December Challenge 2015 sẽ diễn ra.

Thông tin chi tiết ở đây.

Các đề bài của kỳ thi lần này đã được dịch sang tiếng việt.

1 năm, 9 tháng trước

Mình không hiểu đề bài ORACLCS lắm, ai có thể giải thích cho mình được không

1 năm, 9 tháng trước
Trả lời themastermind
  Hiện bài gốc

Có N xâu S1, ..., SN, mỗi xâu dài M.

Đặt LCS(a, b) = độ dài dãy con chung (ko cần liên tiếp của a và b).

Tìm 1 xâu mới R, sao cho LCS(S1, S2, ..., SN, M) là nhỏ nhất.